หน้าเว็บ

โรงมหรสพทางวิญญาณ
โรงหนัง หรือ โรงมหรสพ เป็นที่จัดแสดงเรื่องรางบันเทิงใจด้านต่าง แก่คนเรา แต่เนื้อหา หรือภาพที่แสดงจะเป็นเรื่องราวทางโ่ลก แต่ภายในสวนโมกขภาลาราม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นที่แสดงมหรสพทางด้านวิญญาน ทา่งด้านธรรม แทนที่จะแสดงมหรสพทางด้านเนื้อหนัง ตามที่ีคนเราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวัน ด้วยหลักธรรม คำสอนที่มีมากมาย ผ่านกระบวนการคิด ตริตรอง แสดงออกมาทางด้านงานศิลป์ ภาพวาด ภาพเขียนต่างๆ มากมาย ภายในอาคารแห่งนี้ มีเรื่ืองราว จากศิลปินทั่วทุกมุมโลก ได้มาถ่ายทอดเอาไว้โรงมหรสพทางวิญญาณ เป็นที่ให้ความรู้ เพื่อให้ดวงตาเห็นธรรม ดังสัญลักษณ์แจกดวงตา ที่อยู่บนผนังด้านหน้าของโรงมหรสพฯ การแจกดวงตาก็เพื่อให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน จากการมองเห็นด้วยตา แล้วคิดตรึกตรองตามภาพที่เห็นภาพภายในโรงมหรสพนี้ มีเต็มพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตามเสา ผนัง ใต้บันใด มาจากหลาย ๆ ที่ทั้งจากการคิดขึ้นมาใหม่ และรวบรวมจากของเก่า ไม่ว่าจะเป็น จากธิเบต เชน จีน ไทย ตะวันตก ฯลฯ 

ท่านพุทธทาส เคยกล่าวไว้ว่า " ดูให้ออกสักเรื่อง ก็คุ้มค่าที่มาที่นี่ " ผมเองเข้าไปในนั้น เพ่งมองตั้งนานครับ แต่ละภาพ เข้าใจให้ลึกซึ่งได้ยาก แต่พอจะเดาได้ว่าสื่อถึงอะไรอยู่บ้าง แต่ถ้าให้ดี ควรมีผู้รู้อธิบายให้ฟังจะีดีกว่่า หรือศึกษาไปก่อนล่วงหน้า ไปถึงที่นั่่นจะได้อิ่มเอมกับภาพจริง ๆ จะได้บรรยากาศ และความรู้สึกที่ดีกว่านั่งมองจากอินเตอร์เน็ตครับ


...............................................................................

แวะเข้าไปเยี่ยมชม หรือศึกษาก่อนไปดูของจริงได้ ที่เว็บไซต์นี้ครับ 

http://www.rosenini.com/spiritualtheatre/#

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น